האם ניתן לגנוב ולזייף סימן מסחר

סימן מסחר הוא דבר אשר מקנה לבעליו זכות בלעדית עליו. כל  סחורה אש לה יש סימן מסחר משויכת אוטומטית לבעליה. כאשר לקוחות רואים את סימן המסחר של חברה כזו או אחרת על מוצרים שונים הם יודעים כי הסחורה שייכת למותג כלשהו ולא למותג אחר.  כל אדם פרטי או חברה יכול ליצור עבורו ועבור מוצריו סימן מסחר אך כדאי לדעת שבכדי שסימן המסחר ישויך לאדם או לחברה בלעדית יש לעבור תהליך בירוקרטי עד לקבלת האישור המיוחל על סימן המסחר.

מה התהליך לקבלת סימן מסחר

התהליך לאישור סימן המסחר מתחיל ביצירת סימן המסחר. סימן המסחר יכול להיות מורכב מאותיות, מספרים או אופציות גרפיות שונות כגון: דמויות, תמונה כלשהי או שימוש בסמל המורכב מצבעים ספציפיים. לאחר מכן יש להגיש את הבקשה לאישור סימן המסחר לרשם סימני המסחר כולל הסימן המסחרי וכן לשלם סכום ספציפי לצורך תהליך זה. הסימן המסחרי נבדק ונבחן על ידי הרשם לסימני מבחר ורק לאחר שאין לו התנגדויות שונות לאחר שהוא נרשם ביומן סימני המסחר והוחלט כי הוא לא דומה לאף סימן מסחרי אחר בשום באופן או צורה הסימן מקבל את האישור הרלוונטי לשימוש בו. יש לחדש את האישור לשימוש בסימן המסחרי מדי פרק זמן של כ10 שנים. לסימן מסחרי יש ערך וחשיבות רבה מכיוון שהוא מייחד וממתג כל עסק וחברה ומבדיל אותם באופן מהותי מכל המתחרים שלהם.

גניבת סימן מסחר

התוקף לסימן המסחר רלוונטי רק בארץ ולזייף או לגנוב סימן מסחר זה לא קל בכלל. מכיוון שתהליך רישום סימן המסחר כולל בדיקה קפדנית וממוקדת של סימן המסחר בכדי לבדוק כי הוא לא דומה בשום אופן וצורה לסימן מסחרי אחר וכן, כאשר רושמים את הסימן המסחרי ביומן סימני המסחר זה מעניק לכל מי שחש כי נגנב או זויף סימן המסחר שלו אופציה להגיש התנגדות לרישום סימן המסחר. במידה ובכל זאת זויף או נגנב סימן מסחרי של אדם פרטי או חברה והאדם או החברה יכולים להוכיח זאת, ניתן להשתמש באמצעים משפטיים ולתבוע את מי שזייף או גנב את הסימן המסחרי. ניצחון בתביעה מעין זו פירושה הענקת פיצויים כספיים למי שנגנב או זויף הסימן המסחרי שלו, פרסום פומבי של הזיוף ולעיתים אף עונש של מאסר על תנאי או בפועל למזייף או גנב הסימן. העונשים הללו לרוב מהווים גורם מרתיע ולכן זיוף או גניבת סימן מסחרי הם לא דבר שבשגרה.