קרב מגע – הגוף ככלי נשק קטלני

אין ספק כי הגוף הוא כלי נשק אפקטיבי אם וככל שיודעים להפעילו באופן ממוקד, אפקטיבי תוך מיצוי מלוא הפוטנציאל הגלום בו. הוא גם הזול מכולם… היתרון המובהק שלו הוא זמינותו. הוא מצוי לרשותכם בכל מקום ובכל זמן. הוא אינו תלוי-נסיבות. בקורסים שונים לקרב מגע נלמד מגוון גדול של תרגילי התקפה והגנה (יש מאות!) הוא מאפשר לסכל תקיפות המתבצעות בידיים חשופות, בסכין, באיומי נשק ועוד. התועלת הגלומה בקרב מגע היא מרובה וכוללת גם ערכים מוספים חשובים: רכישת טכניקה ומיומנות בקרב מגע משפרת את הביטחון ואת הדימוי העצמי. היא מלמדת ריסון, איפוק ושליטה עצמית. היא מחזקת את הגוף ואת הנפש ואת כל המערכת החיסונית.  השליטה בקרב מגע מעצימה את האישיות.

קרב מגע יכול להילמד בכל גיל. מאחר שהוא מבוסס על התגובות הטבעיות של הגוף, יש בסיס משותף לכל התלמידים ועליו ניתן לבנות נדבכים נוספים. הלימוד מחזק את הגוף ומגמיש אותו. הוא משכלל את כושר הסיבולת. חשוב לציין, כי ההנחיה וההמלצה של מדריכים בשיטה זו אינה ליזום עימות אלא להימנע ממנו, ככל שהנסיבות מאפשרות זאת.

ההגנה הטובה ביותר היא ההתקפה

לא אחת ההגנה האפקטיבית ביותר מחייבת את המתגונן להתקיף את המתקיף במטרה לנטרלו, להוציאו מכלל פעולה, לא לאפשר לו לבצע את זממו. בקרב מגע לומדים להשתחרר מחביקה ומחניקה, מתפיסות בגוף ובשיער, להכות במתקיף, לבעוט בו, להמם ולשתק אותו. בקרב מגע לומדים להתמודד מול מי שחמוש בנשק חם או קר ואף נגד יותר מאשר תוקף אחד.

התנועות מהירות, חדות, ממוקדות מטרה. השליטה במיומנות קרב מגע מאפשרת ביטול הפערים שיוצרים  יתרונות יחסיים בגלל הבדלי גובה, משקל ומגדר (גבר מול אישה). חשוב לציין כי המטרה המוצהרת היא הגנה על הגוף ולמעשה על החיים, גם במקרים שבהם השיטה מאפשרת ומחייבת התקפה.

חלק הארי של הלומדים קרב מגע מזהים בו מרכיב חשוב ביותר בגיבוש אישיותם כאנשים בעלי ביטחון עצמי. תוך כדי לימוד בכלל ועם סיומו בפרט חשים רבים כי ככל שהם מאומנים ומיומנים בקרב מגע כך, בהתאמה, הם חשים שליטה על חייהם, ריסון ואיפוק ויכולת לעשות שימוש מושכל ומידתי בכוח וביכולת שהם רוכשים.

המאמר באדיבות שרון רפאלי – מנהל פרו קרב מגע.