עסק בטוח: 5 המלצות של מומחי התקנים הישראליים להתקנת דלתות כניסה למשרדים

דלתות כניסה למשרדים צריכות להיות מעוצבות ובטיחותיות גם יחד. מעבר לתפקידן בייצוג פני העסק, דלתות אלו נמצאות בשימוש תכוף, ולכן חשוב לבחור בדלת הבנויה מחומרי גלם שאינם נשחקים. קיים מבחר גדול של דלתות מעוצבות ואיכותיות, כגון דלתות רב בריח המשלבות עיצוב איכותי ויכולת אבטחה גבוהה לפי כל התקנים הישראלים הדרושים.

תקנים ישראליים לדלתות כניסה למשרדים

ישנם תקנים ישראליים רבים, ביניהם תקן ת"י 23, לדלתות עץ, תקן 5044 לדלתות כניסה, ובנוסף – תקנים הנוגעים ישירות או בעקיפין להתקנת הדלת ולמבנה. מרבית תקנים אלה אינם מחייבים, אך מומלצים ביותר, מאחר שמוצרים שאושרו בתו תקן עברו בדיקות קפדניות לאישור איכותם ועמידותם. תקן 5044 לדלתות כניסה של מכון התקנים מתייחס לפרמטרים הבאים: בדיקת פריצה, בידוד אקוסטי, פתיחה וסגירה, הפעלת לחץ על בריחים, צירים ודלת. עמידה בתנאי התקן מאפשרת הצגת סימון של מכון התקנים על הדלת. סימוני תקנים על דלתות כניסה למשרדים: מחוגה – מעיד על אישור תו תקן, כוכבית – סימון המאשר בדיקת פריצה ע"י מכון התקנים, סימון ת"י המאשר בידוד אקוסטי, אזהרה (על דלת כניסה מזכוכית), סימון הכולל את שם היצרן ואת השם המסחרי.

5 המלצות לדלתות כניסה למשרדים

1. עמידות דלת כניסה נגד פריצות – העמידות נאמדת בזמן. דלת עמידה בפריצה של 5 דקות לפחות מסומנת בארבע כוכביות, דלת שעמדה בפריצה של 3 דקות לפחות מסומנת בשלוש כוכביות (סימון של כוכבית אחת הוא חסר משמעות כמעט).
2. בידוד אקוסטי – במשרדים בהם מתבצעת פעילות עסקית ומנהלתית מומלץ לבחור בדלת עם בידוד אקוסטי. הבידוד מסווג בארבע דרגות, כאשר הגבוהה מהן היא דרגה מספר 1.
3. הפעלת משקל ולחץ – על הדלת ועל הצירים להיות עמידים בפני משקל ובפני לחץ. על מנת לפתוח דלת יש להפעיל עליה לחץ המחושב בהתאם לנתונים מסוימים, ועל הצירים לעמוד במשקל הדלת. לדלתות כבדות מומלצים לפחות שלושה צירים שביכולתם לשאת את המשקל.
4. בטיחות – יש לוודא כי בצדה הפנימי של דלת הכניסה מותקנים כפתור או ידית, המאפשרים את פתיחת הדלת בשעת חירום, בנפרד ממנגנון הפתיחה הרגיל.
5. חומרי גלם – מומלץ לוודא כי הדלת מורכבת מחומרי גלם הנושאים תו תקן ישראלי.

תקנים לבניינים ולמשרדים

תקנים ישראליים נוספים לדלתות למשרדים מתייחסים לנגישות ולבטיחות בפתיחת הדלת, לתיקון ליקויי בנייה, לאופן התקנת הדלת והמשקוף ולסוגי חומרי הגלם שמהם מותקנת דלת הכניסה למשרד. חלק מהתקנים הישראליים הם בגדר המלצה, אך מומלץ לבחור בדלתות העומדות בתקן. להלן כמה סיבות: דלת הבנויה מחומרים שעומדים בתקנים היא מוצר עמיד לאורך שנים. בנוסף, התקנת דלת בבניין בהתאם לתקנים ותוך התייחסות למשקוף ולחלל החדר, מספקת נגישות ובטיחות במסדרון ובמשרד. לבסוף, בחירה במנגנון נעילת דלת שעומד בתנאי התקן מאפשרת, מלבד עמידות בפריצות, מוצר איכותי עם בלאי מועט.