עורך דין ירושה – שהכול נעשה בדברו

עורך דין לענייני ירושה מתמחה על פי רוב בכל דיני המשפחה ולכן עשוי להוות כתובת לייעוץ ולייצוג משפטי במכלול של נושאים ובהם ענייני צוואות וירושות, הליכי גירושין ואפוטרופסות, סוגיות אימוץ ועוד.

צוואה קובעת מתכון ומתכונת לאופן חלוקת הירושה, אבל כדי לממש אותה נדרש לא אחת להגיש בקשה לצו ירושה, ייצוג אנשים בהתנגדויות שאותן מגישים נגד קיום הצוואה או הוצאת צו הירושה.

כאשר עורך דין לענייני ירושה מופקד על קיום תקין והוגן של הצוואה- טיפולו בנושא והסדרתו עשויה להאיץ את מימושה ולו רק בשל בקיאותו בתהליכים והקפדתו על מילוי תקין של כל הטפסים והמסמכים הנדרשים.

עורך דין מנוסה יכול לסייע לא רק בפרוצדורה אלא גם במהות. כבעל ניסיון הוא יכול להשיא עצות מועילות למשפחות המתקשות להגיע להסכמות בנושא הירושה הטעון והרגיש- לא אחת גם כאשר קיימת צוואה של המוריש, שבה עלול מי מבני המשפחה לחוש עצמו מקופח ומופלה לרעה.

משפחות רבות נוכחות לדעת עד כמה רבה היא השפעתו של עורך דין מטעמן המייצג אותן בדיון בבית משפט. בנושא טעון ורגיש זה יש שתי אפשרויות חדות- אישור צוואה או פסילתה. חשיבות  מעורבותו של עורך דין לדיני ירושה עשויה להתברר כאשר קיימת התנגדות לביצועו. לניסיון ולמיומנות של העורך דין עשויה להיות השפעה מכרעת: ייצוגו את המתנגדים יכול להיות ההבדל בין אישור מתן צו ירושה לפסילתו.

חשוב לציין, כי על אף נטייתו של בית המשפט להעדיף אישור קיום צוואות על פני פסילתן, במיוחד כאשר בית המשפט משוכנע כי הצוואה אמתית וכנה ונכתבה על ידי המצווה בדעה צלולה, האישור לקיום הצוואה אינו אוטומאטי ואינו קטגורי: בהינתן עילה או עילות שונות המצדיקות, לדעת המעלים אותן, פסילת התוקף המשפטי של הצוואה, עלול אישורה להתמהמה ואף להיפסל. כאן נכנס לתמונה עורך דין לענייני ירושה.

צוואות וירושות הן נושא שיש לו פנים רבות. גם במשפחות הכי טובת- במירכאות ובלעדיהן- עלול הנושא לגרום למתיחות ואף לקרע ולנתק, לכן חשוב ונדרש טיפול מקצועי שייעשה באופן מושכל וזהיר. בשל היות הנושא טעון ורגיש המצב הרצוי הוא להגיע להבנה ולהסכמה, במיוחד כאשר הצוואה, ככתבה וכלשונה,  מזכה כל אחד מבני המשפחה בחלק היחסי המגיע לו כדין. אבל גם כאשר קיימת אי הסכמה- נכון ובסופו של דבר גם מועיל לפתור את המחלוקות באמצעות עורך דין לענייני ירושה העשוי לסייע למשפחה להגיע להסכמה לא רק מתוקף היותו סמכות מקצועית אלא בשל היותו גורם נייטרלי בלתי תלוי ולכן בלתי מושפע ובלתי מוטה.