מה הן טענות ההגנה בעבירת נהיגה בשכרות?

נהיגה בשכרות
נהיגה בשכרות

נהיגה בשכרות היא עבירה חמורה אולם מי שמואשמים בה יכולים להציג – באמצעות עורך דין תעבורה- טיעונים חזקים העשויים לשכנע את השופט ולגרום לו לפסיקה מקלה ובמקרים מסוימים לזיכוי מאשמה.

על אף הענישה המחמירה הקבועה בחוק, אשר גם הרף התחתון, המינימאלי שלה, חמור כשלעצמו (פסילת רישיון הנהיגה למשך שנתיים!) מאחר שלשופט יש שיקול דעת לא לגרום באופן אוטומטי לשלילת רישיון ובכך למנוע מהמורשע חופש תנועה, נפתחת גם בפני הנאשם, באמצעות העורך דין המייצג אותו, דרך להוכחת חפותו או לקיומן של נסיבות מקלות שעשויות להשפיע על החלטת השופט ולמתן אותה.

ייאמר וייטען להגנתכם

חשוב לציין ולהדגיש, כי בהעדר ייצוג של עורך דין יתקשה נאשם לטעון טיעוני הגנה מושכלים, סבירים, קבילים ומשכנעים. עורך דין תעבורה ייטיב להציגם.

  • הגעה להסדר טיעון במקרים שבהם קיימות ראיות מוצקות העלולות לבסס הרשעה ומציבות קושי להגן על נאשם בגינן. בהסדר טיעון מיטבי מבחינת הנאשם שהופך למורשע ניתן, במקרים מסוימים, להימנע מפסילת רישיון.
  • חלומו הרטוב של כל מי שאשם בעבירה של נהיגה בשכרות הוא – מחיקת כתב האישום נגדו. עורך דין תעבורה מאומן ומנוסה עשוי לגרום לתוצאה מיוחלת זו.
  • עורך דין מכיר את החוק, את הפסיקה, את התקדימים וגם את הפרצות- העשויות לשמש פתח מילוט מעונש. כאשר עורך דין בודק את מכלול הראיות הוא עשוי לגלות כשלים ופגמים וטכניים ומהותיים כאחד. לדוגמה: מכשיר מדידה לא מכויל, אי קיום הנוהל בתהליך לקיחת דגימת דם, התנהלות בלתי ראויה של שוטרים, אי מתן הסבר ברור של מהות הבדיקות והשלכותיהן ועוד.
  • עורך דין עשוי להטיל ספק בקביעת המשטרה על אודות שיעור האלכוהול בדמו של מרשו בשל הכשלים הנ"ל, להיסמך על פסקי דין קודמים, לטעון למעידה חד פעמית, לממצא גבולי שעשוי להתפרש גם כמצב של העדר שכרות חרף השתייה ועוד.
  • דווקא בשל חומרת העבירה חשוב ליצור קשר עם עורך דין תעבורה במהירות, כדי לבסס קו הגנה.

איש לא יכפור במכלול הסכנות הנובעות מנהיגה בשכרות ואיש לא יכול למתוח ביקורת על מדיניות הענישה המחמירה- בדין ובצדק – על הנוהגים בשכרות, אבל מאחר שנהגים עלולים להיתפס ולהיות מואשמים בנהיגה בשכרות, ברירת המחדל שלהם בניסיון למצות כל סיכוי להפחתת הענישה ובמקרים מסוימים, לא בלתי שכיחים, לגרום לזיכוי ולמחיקת האישום היא באמצעות פנייה אל משרד עורכי דין תעבורה.