מהם התנאים לבדיקת נהיגה תחת השפעת סמים

נהיגה תחת השפעת סמים
נהיגה תחת השפעת סמים

בדיקת- שתן או דם – נהיגה תחת השפעת סמים מחייבת קיומם של תנאים מקדימים כתנאי לביצועה. הציר המרכזי והעיקרי של הבדיקה הוא ביסוסה על חשד סביר. חשד סביר אינו עובדה והוא עשוי או עלול – תלוי –  להיות פתוח לפרשנויות שונות. נתון זה יכול לסייע למי שחשודים בנהיגה תחת השפעת סמים.

לא אחת ניתן לשלול תקפות של ממצאים בטענה, כי לא מולאו התנאים הנדרשים לקיום הבדיקה. חובת ההוכחה החלה על ההגנה מצדיקה ולמעשה מחייבת שכירת שירותיו של עורך דין תעבורה. בלעדיו כמעט בלתי אפשרי לנאשמים להיאבק על חפותם והלכה למעשה נשלל מהם גם הסיכוי לענישה מופחתת.

כעיקרון וככלל- בדיקת שתן יכולה להיערך רק במקרה שבו קיים חשד סביר כי הנהג נטל סמים מסוכנים ונהג תחת השפעתם. אם התעורר חשד סביר, על השוטר לערוך דו"ח מאפיינים ורק לאחר סיומו להורות לנהג החשוד להילוות עליו למתן דגימת שתן.

בדיקת דם תיעשה כאשר הנהג מסיבות שונות מנוע מביצוע בדיקת שתן ובמקרה שבו הנהג החשוד מבקש לעבור בדיקת דם לגילוי שרידי סם או להיווכחות בהעדרם. בדיקת דם מותרת גם בהינתן מצב שבו החשוד מצוי בחוסר הכרה.

כל נהג שלגביו התעורר חשד סביר זכאי לקבל הסבר מפורט על מטרת הדגימה הנלקחת בבדיקה. זכותו של החשוד, האמור להביע הסכמתו לביצוע הבדיקה לאחר קבלת ההסבר על אודותיה, היא החובה של השוטר. מילוי חובת ההסבר כולל גם את החובה לתעד בכתב את חילופי הדברים בין הנהג לשוטר.

חומרת השימוש בסמים

בשל האיסור הגורף על שימוש בסמים מסוכנים ובשל החומרה שרשויות החוק והאכיפה מייחסים לשימוש בהם, קיימת מדיניות של ענישה מחמירה, אשר אחד ממרכיבי החומרה הוא הרצון להרתיע באמצעות הענישה את המעשנים משימוש בסמים מסוכנים. שימוש בהם בשעת נהיגה נחשב כהוספת חטא על פשע.

אם מי מכם נתפס בחשד לשימוש בסמים מסוכנים בשעת נהיגה, הדבר הראשון שעליכם לעשות הוא לפנות אל משרד עורכי דין תעבורה. יצירת קשר עם עורך דין מקצועי מטעם המשרד הוא מילוי תנאי הכרחי למיצוי הסיכוי לענישה מופחתת.

אי אפשר להפריז בתיאור חשיבות שיתוף הפעולה בין החשוד ובין העורך דין כחלק הכרחי מתהליך ההכנה לקראת המשפט. על מנת שייטיב לייצג אתכם באופן שיגביר את הסיכוי להפחית את חומרת העונש ובמקרים מסוימים אף לגרום לזיכוי – העורך דין זקוק למסירת כל הפרטים החשובים והרלוונטיים לביסוס קו ההגנה.