דוחות סוף שנה על ידי רואה חשבון מקצועי

רואה חשבון
רואה חשבון

רואה חשבון מקצועי הוא הגורם האמין ביותר עבור דוחות סוף שנה. הסיבה לכך קשורה אל מספר היבטים, אליהם נדרש להתייחס כל אזרח שומר חוק במדינת ישראל. ראשית, כדאי להזכיר כי באופן כללי, זכותו של פקיד שומה לדרוש הגשת דוח הכנסות שנתי מכל אחד מתושבי המדינה. שנית, כל נישום זכאי להגיש דוח גם אם הוא אינו מחויב בכך. הדוח מגלם יתרונות רבים עבור נישומים, לרבות הטבות מס והחזרים בגין חיובים גבוהים מדי.

בהיבט החוקי, הנוכחות של רואה חשבון חיונית לצורך מילוי דוח סוף שנה בצורה יסודית ומקיפה. סוף אפריל הוא המועד האחרון להגשת הדוח השנתי האישי למס הכנסה, אך באמצעות פנייה אל פקיד שומה ניתן לבקש ולקבל הארכה. אותה ארכה ניתנת רק בכפוף לסיבות מוצדקות: עיכוב בקבלת אישורים ומסמכים, נסיבות אישיות, מחלה וכדומה. עם זאת, הארכה ניתנת בדרך כלל רק לנישומים ללא היסטוריה של פיגורים בהגשת דוחות. המעורבות של רואה חשבון מקצועי באה לידי ביטוי גם בהיבט הזה. היא מאפשרת לנישום לבדוק מראש את סיכויי הבקשה להארכה, ולבחון את דרכי הפעולה הרלוונטיות עבורו.

מה כולל דוח שנתי?

להלן מספר נושאים אליהם מתייחס רואה חשבון בעת ייעוץ ועריכת דוחות סוף שנה:

א. תשלומים לקופות גמל, פנסיה וביטוח חיים – איש מקצוע מתחום הנהלת החשבונות אחראי בהקשר של דוח סוף שנה על איסוף האישורים המקוריים בגין הפקדות. ההפקדות הללו נעשות בדרך כלל לקופות גמל, פנסיה וקרנות ביטוח חיים עבור בני זוג וילדים עד גיל 18. על איש המקצוע להתייחס לכל הסכומים שהופקדו כסכום אחד, ובדוח יש לרשום כל סכום על מנת להגיע להנחה מקסימאלית.

ב. עבודה מהבית – הדוח השנתי מאפשר רישום של הריבית הריאלית עבור תשלומי המשכנתא בתור הוצאה מוכרת. יועץ מס או גורמים מקצועיים אחרים יכולים לחסוך כך עבור עסק מאות שקלים בשנה.

ג. נסיעות עסקיות – עצמאיים רבים נוטים לשלב טיסה ושהיה בחו"ל לצרכי עבודה. על מנת להכיר בכך יש לרשום את עלות כרטיס הטיסה במלואו, ביטוח רפואי, הוצאות לינה וגם שכירת רכב.

גיבוי של הדוח במסמכים

דוח סוף שנה אמור לכלול בין היתר את ההכנסות וההוצאות מעסק או ממשלח יד, הכנסות מקצבאות חייבות מביטוח לאומי, וגם מענק עבור עבודה מועדפת. כל מספר המופיע בדוח צריך להיות מגובה במסמכים המעידים על נכונותו. דוח שלא יגובה במסמכים ייחשב כאילו לא הוגש בכלל, ועלול להציב את הנישום בפני סנקציות קשות. יחד עם זאת, יש הוצאות שיכולות להפחית את החבות השנתית במס.

לסיכום, תפקידו של רואה חשבון הוא לבדוק, כי במהלך השנה כל ההוצאות השוטפות נלקחו בחשבון. הוא בוחן האם ישנו אישור על 12 תשלומי שכר דירה עבור העסק, בודק כי כל הוצאות הרכב נכללות בדוח, ומברר האם הדוח כולל הוצאות הנרשמות על בסיס שנתי: ביטוח בגין אובדן כושר עבודה, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח עסק.